Първата в България интегрирана система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

Системата работи с доказан успех и допринася за:

Драстично намаляване на количеството отпадъци

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Екологично-чисто производство на електроенергия

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Качествено производство на евтина енергия

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Процес

Постъпващите количества РДФ се разтоварват от транспортните средства в приемния бункер . След изсипването, постъпилият материал се хомогенизира, преди подаването му към горивната камера.

Бойлер-топлообменник

В тази част на инсталацията се извършва фактическото оползотворяване на енергията на РДФ, чрез преобразуване на горещите флуиди, получени в резултат на горивния процес, в пара за производство на електрическа енергия и гореща вода за захранване на абонатите топлинна енергия;

Горивна камера

Отпадъците се вкарват в горивната камера, където се осъществява процеса на горене и освобождаване на енергийния потенциал на постъпващия РДФ. Също така, в резултат на поддържане температурата на газовете мин.830 0С за интервал от мин.2 секунди, се гарантира разграждането при евентуално наличие в газовете, на устойчиви органични замърсители (УОЗ), например: диоксини и фурани;

Захранване на потребителите с топлинна енергия

Турбина

Задвижва се от произведената пара и служи за производство на електрическа енергия, в размер на 20 MWh.

Захранване с електрическа енергия

Охладителна кула

В тази част се извършва рязко охлаждане на температурата на газовете до 1800С, което гарантира предотвратяване условията за вторично формиране на УОЗ. Също така се извършва третиране на газовете с варно мляко и активен въглен с цел улавяне на прахови частици, азотни окиси и всички киселинни субстанции.

Ръкавен филтър

На този етап се осъществява допълнително улавяне на ФПЧ, с цел минимизиране наличието им.

Комин

Служи за отвеждане в атмосферата, на пречистените газове от процеса във височина;

Кондензатор

В него се извършва кондензиране на водните пари около микро чатици (ФПЧ) в газовете, посредством което се постига ефект от допълнително улавяне на ФПЧ и оползотворяване на топлинния потенциал, наличен във флуида;

Съоръжения и инсталации

Приемна сграда

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Механично третиране

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Сепариране

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Био-сушене

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

РДФ-производство

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

РДФ-натоварване

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Пречиствателна станция за отпадни води

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Биофилтри

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

Биофилтри

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin hendrerit risus et tortor ultricies pharetra. Pellentesque ullamcorper nisi ante, sed

През 2015 г. София изгради и пусна в експлоатация първите две фази от завода за отпадъците. Той е интегрираната система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците.

Данни за 2017г.

480 563

килограма събрани и обработени отпадъци

402 384

килограма разделно събрани и оползотворени отпадъци

-85%

депонирани отпадъци

2109MWh

произведена енергия

8 876кг.

произведен компост

1 035 649лв.

общи приходи от завода за отпадъци